DEMO demokrasiyi

ve gösteri hakkını savunan bir gençlik hareketidir, kötü ruhları sökmek içindir. DEMO, bireyleri dayanışma içinde bir araya getirmek için bir deneydir. Carolin Emcke’nin sözüyle „zarif gücün formu“ olmak istiyoruz. DEMO partiler üstüdür. DEMO eğlencilidir. Ve DEMO Alman Anayasasının 1. maddesine inanır: „İnsanın onur ve haysiyeti dokunulmazdır“. Bu yüzden DEMO ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve milliyetçiliğe karşıdır. DEMO, demokrasinin başarılı işlemesinin temelinde basın özgürlüğü olduğuna inanır. DEMO herkes içindir. Demo’nun inancı, artık uyanma zamanının geldiğidir. Şimdi artık, rahatlığa son verip, aktif siyasete katılmak zamanıdır. DEMO konuşmak, dinlemek ve tartışmak ile başlayıp, seçimlerle zirveye ulaşmak ve hiçbir zaman bitmemektir. DEMO’lular gerçeklere, güzelliklere ve iyiliklere inanırlar. Tabii ki bu cümle şimdilerde kulağa pek ironik geliyor. İşte gençlik hareketi bu yüzden faaliyete geçmelidir. DEMO bir deneyimdir, sonucu açıktır.
DEMO kuruldu, çünkü beklendiği gibi Amerikan Başkanı seçilen Donald Trump, bir yıldan fazla süredir siyasi nezaketin ve demokratik etiğin ortadan kaybolmasının zeminini hazırladı, bu bütün dünyanın gözleri önünde oldu. Trump seçim kampanyasıyla siyasi söylemin sınırlarını, ırkçılık ve şiddetin bile artık imkansız görünmediği bir düzeye getirdi. Irkçılık ve şiddet imkansız görünmediği gibi tam tersine yüksek düzeyde karşılık da buluyor. Sağ popülizm, Almanya’da, Avrupa’nın diğer ülkelerinde ve bütün dünyada korkularımız üzerinden siyaset üretiyor. Çünkü nefret saçan, gerçekleri çarpıtan ve empatiyi yok etmeyi amaçlayan Trump’ın seçim zaferi, bu siyasi hareketleri teşvik etti. Bu nefret, yalan ve aşağılamalar nerede olduğu fark etmeksizin dünyadaki insanları da aynı duygularla karşılık vermeye sürükledi.
DEMO Almanya’yı köşe bucak dolaşmayı amaçlıyor. Çünkü 2017’de Almanya yeni bir Meclis seçecek. Hedefimiz bütün eyaletleri şehir şehir dolaşmak. DEMO’nun hedefi tek tek seçmenlerle görüşmektir. Çünkü insanların gözlerinin içine bakarak bir diyalog kurmak, Facebook ve Twitter gibi mecralarda yazılan yorumlardan çok daha güçlüdür. Biz, her zaman yok sayılmış olanlara, „Biz siziz; gelin sağ popülizme karşı diyalog kuralım, bir olalım“ demek istiyoruz. Anavatan, kimlik, kültür ve adalet gibi konularda tartışalım, birlikte fikir yürütelim. İsteğimiz tanışmaktır, DEMO, herhangi bir parti adına değil, demokratik değerleri savunmak adına seçimlere yönelik bir motivasyon yaratmayı amaçlamaktadır. Hedefimiz, ilk kez sandığa gidecek olanların, genç seçmenlerin ve sandığa gitmeyeceklerin özgüven sahibi olmalarıdır. Unutmayın her oy önemlidir.